Kontakt

Iris Fashion d.o.o

Praška 6
10000 zagreb
T: +385 1 2961 888 | F: + 385 1 2961 981
E: info@irisfashion.hr | W: www.irisfashion.hr

Sjedište tvrtke: Praška 6
Matični broj: 4456076
MBS: 080995348
OIB: 41210077150

Žiro Račun RBA
IBAN HR8924840081107502843

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 22.10.2015. br. Tt-15/30747-2
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave: Ana Vidan
Članovi Uprave: Mirena Maček Mišković i Marija Lapenda
Prokurist: Vladimir Babić